Besluiten Algemene Ledenvergadering donderdag 15 maart 2018

Beknopt verslag ALV 15 maart 2018

Na een boeiende presentatie over duurzaam tuinieren in het Voedselbos hebben de aanwezigen het verslag van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag en het financieel jaarverslag goedgekeurd. En verder:
  • De jaarlijkse bijdrage voor het volgende seizoen is gehandhaafd op 25 euro per jaar.

  • Fritzen van Egmond is benoemd in het bestuur, als opvolgster van Trudie van Wattum.

  • Op de zaterdagen 14 april, 2 juni, 25 augustus en 6 oktober zijn de klusochtenden gepland. Brorda Eekma zal helpen bij de voorbereidingen van de gezamenlijke lunches.

  • Voor de werving van nieuwe leden is aan de tuinders gevraagd om de flyer van de vereniging te downloaden, af te drukken en op in het oog lopende plekken op te hangen.

  • Een aantal bloembakken zal gevuld worden met plantjes van puntpaprika's en kruidenplanten voor algemeen gebruik.