Jaarverslag seizoen 2018-2019


Vooral het warme weer en de aanhoudende droogte zijn in het geheugen van de tuinders gegrift als je begint over het afgelopen seizoen. Anderen beginnen over de slakkenvraat, hoewel die toch minder was dan in het seizoen er voor.
Maar als je doorvraagt, blijkt dat menigeen toch best een goede oogst had, vooral van de tweede aanplant. Dat geeft de tuinder moed.

Klusochtenden
Ook in het afgelopen seizoen hebben we vier klusochtenden georganiseerd, de een wat succesvoller dan de andere. Steeds ging het om het wieden van onkruid en het opruimen van het overtollige gras op de tussenpaden, waar de slakken zich overdag veelal ophouden om in de avonduren toe te happen.

De bestrijding van de slakken zal ook het komende seizoen aandacht blijven vragen. Net als het tegengaan van het tierende onkruid.


Los van de klusochtenden konden we tot ons genoegen constateren dat enkele leden ook op eigen initiatief aan de gang gingen om ons complex een aantrekkelijker aanzien te geven.


Beplanting
De appelboompjes aan de slootkant zijn goed aangeslagen. Sommige leverden al wat appels op; inmiddels stonden ze al weer in bloei, dus ook dit seizoen verwachten we daar resultaat van.
Op een aantal leegstaande tuinen doen de nog jonge fruitstruiken het goed; maar pas over twee, drie jaar zullen zij volop vruchten dragen.

Nieuwe borden
Door toedoen van enkele nieuwe leden hebben we het oude bord met onze naam aan de slootkant kunnen vervangen door een veel fraaier en kleurrijker exemplaar. Datzelfde geldt voor het bord bij het hek.

Ledental
Helaas heeft weer een aantal leden het lidmaatschap opgezegd; daar staat tegenover dat we ongeveer een gelijk aantal nieuwe tuinders konden verwelkomen. Het ledental schommelt dus nog steeds rond de 38. Werving van nieuwe leden is dan ook opnieuw een speerpunt voor het komende seizoen. Niet alleen door inzet van sociale media, maar vooral ook door mond-op-mond-reclame door onze leden.

Overigens hopen we dat tuinders dit seizoen het gemak zullen ervaren van onze nog aan te leggen pompinstallatie en daardoor met meer plezier zullen blijven tuinieren.

Blikseminslag
Medio juni sloeg de bliksem in de zware populier bij het toegangshek. Op initiatief van Stadsbeheer is de boom gerooid, en wat later ook in stukken gezaagd.
Delen van de boom kunnen we als zitjes gebruiken her en der op de tuin.
De grote zware delen liggen als barricade tegen de al maar oprukkende braamstruiken langs het hek.

Beveiliging van de website en naleven van de nieuwe wet op de privacy
Het afgelopen jaar is onze website beveiligd tegen meekijken door anderen. Bij het surfen zie je dan ook (vrijwel) steeds een slotje in het adres van de website.
In de vorige Algemene Ledenvergadering is besloten om de nodige aandacht te besteden aan de nieuwe eisen die de wet op de privacy stelt. Dat is gebeurd, o.a. door na te gaan of de provider van de website en het bedrijf dat de verzending van onze nieuwsbrieven regelt hun privacybeleid op orde hebben. Dat blijkt het geval te zijn.