Bij het begin van het nieuwe seizoen ..In memoriam

Op 10 december 2019 is ons lid Klaas Neef op 74-jarige leeftijd overleden.

Hij blijft in onze herinnering als toegewijd tuinder en als inspirator voor onze pompinstallatie, waarvoor hij zo veel voorbereidend werk verricht heeft.

Wij wensen zijn familie sterkte met dit verlies.

Het bestuur van
De Rijke Sterrentuin.

Algemene Ledenvergadering op 20 mei op de tuin. Eerste klusdag 11 april.

Het bestuur heeft de data voor de klusdagen en voor de Algemene Ledenvergadering vastgesteld, rekening houdend met de schoolvakanties in Zuid-Holland.

Het organiseren van de Algemene Ledenvergadering op de tuin is vorig jaar goed bevallen. Daarom doen we het dit jaar weer op ons eigen terrein, op woensdag 20 mei, start 19u30.

Klusdagen

Voor de klusdagen zijn vijf zaterdagen vastgelegd:
11 april, 30 mei, 4 juli, 12 september en 3 oktober, steeds vanaf 9u30 met een gezamenlijk lunch om 12u00.


Vacatures in bestuur

Nu Ruud Slotema zijn tuin heeft opgezegd is er een vacature in het bestuur. Met dank aan Ruud voor zijn bijdrage in het bestuur, zijn we nu op zoek naar een vervanger.
En natuurlijk ook naar tuinders die de andere aftredende leden in het bestuur willen vervangen vanaf de komende Algemene Ledenvergadering.
Praat er over met elkaar en stuur het bestuur een mailtje.