Algemene Ledenvergadering 16 juni 2022: een stip aan de horizon
Uitnodiging en agenda

Alle leden van De Rijke Sterrentuin zijn van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering op donderdag 16 juni 2022 op de tuin.
Start: 19u30.

Een terugblik
Naar aanleiding van de viering van het 10e seizoen kijken we eerst even terug naar de start in 2012/ 2013. Tien leden zullen zich nog herinneren hoe koud en kaal het was bij de opening in maart 2013. Ruim een derde van onze huidige leden heeft naderhand nog in weer en wind lopen sjouwen met zand en tegels ..  Wat een enthousiasme!

Een vooruitblik
Hoe kijken onze tuinders nu naar de toekomst op de tuin?
Kunnen we voor de komende jaren een stip aan de horizon zetten? Hopelijk ontspint zich op de Ledenvergadering een levendige discussie die we later kunnen uitwerken in concrete plannen!

 

Na een korte pauze buigen we ons over de onderstaande punten van de agenda.

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vaststelling verslag vorige ledenvergadering 10 juni 2021 (download). Plus tekst van de presentatie over een gezond bodemleven (download).
  3. Vaststelling jaarverslag 2021 (download).
  4. Vaststelling financieel verslag 2021-2022  (download). We hebben nog steeds wat geld om te investeren in de tuin. Het bestuur vraagt de leden opnieuw om hiervoor suggesties te doen. Graag een mailtje naar het bestuur met een korte omschrijving van de investering, het doel, en de uitwerking. Verder stelt het bestuur voor om de jaarlijkse bijdrage te handhaven op € 25.-
  5. Kandidaatstelling bestuursleden, ter voorbereiding op vervanging vanaf het volgende seizoen. En ook als toevoeging als adviseur van het bestuur, met deskundigheid op het gebied van duurzaam tuinieren - wie meldt zich bij het bestuur?
  6. Vaststelling Bestuursreglement. De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) vereist meer regels en transparantie voor bestuursleden van een vereniging. Met bijgaand voorstel (download) wil het bestuur hier aan voldoen. 
  7. Hoe gaat het op de tuin? En hoe gaan we ons 10-jarig bestaan vieren?
  8. Wat verder ter tafel komt
  9. Rondvraag
  10. Sluiting