Algemene Ledenvergadering op donderdag 13 juni, 19u30 op de tuin
Uitnodiging ..
Alle leden van De Rijke Sterrentuin zijn op donderdag 13 juni 2024 van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering en de bijeenkomst ter ere van Johan Rakhorst.
Start: 19u30.
.. en agenda Ledenvergadering

  1. Opening, welkom en vaststelling agenda.
  2. Vaststelling verslag vorige algemene ledenvergadering 15 juni 2023.
  3. Vaststelling jaarverslag 2023.
  4. Vaststelling financieel verslag 2023-2024. Benoeming nieuwe kascommissie voor volgend seizoen. Voorstel: handhaven huidige contributie €25,00 per lid per jaar.
  5. Terugblik jubileum tuin.
  6. Rooster van aftreden leden bestuur en afspraken opvolging 2025.
  7. Hoe zorgen we gezamenlijk voor een nog mooiere tuin? Het bestuur wil graag in gesprek over de aanpak van verwaarloosde tuinen en suggesties voor meer betrokkenheid van de tuinders en een hogere opkomst op de klusochtenden op onze tuin.
  8. Wat verder ter tafel komt.
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Bijeenkomst ter ere van Johan Rakhorst

Na afloop van de ledenvergadering staan we stil
bij het overlijden van Johan Rakhorst.
Samen met zijn familie zullen we een bord onthullen in zijn bloementuin.

Daarna is er gelegenheid voor een praatje en een drankje