Aandacht voor meer variatie in plantensoorten op ons moestuincomplex

Bij biologisch tuinieren hoort ook aandacht voor een grote verscheidenheid aan planten en insecten. Afgelopen seizoen zijn we hier al mee begonnen, onder andere door het planten van drie kornoeljeboompjes die al in februari bloeien en dan al bijen aantrekken. Ook hebben we honingbesboompjes en vlierbesstruiken gepoot en her en der smeerwortel neergezet.

Daar zal het niet bij blijven. Zodra de temperatuur van de grond het toelaat zullen we ook diverse inheemse kruiden zaaien op braakliggende stukken. Zij passen bij de techniek van permaculuur en zijn van belang voor het kweken van een gezonde en levendige bodem.

Daaronder zowel tweejarige als vaste planten, zoals weegbree, wilde cichorei, rode en witte klaver, walstro, glanshaver en pimpernel.

Op de komende klusochtenden gaan we daar graag over in gesprek met onze tuinders.

Overigens heeft ook de gemeente een visie op biodiversiteit in de buitenruimte laten ontwikkelen. Daarbij gaat het om een gemeentebrede aanpak, zowel voor het groen als voor het water op en rond het Eiland van Dordrecht. Die visie is als 'Groenblauwprogramma' zowel bij de gemeente als hier te downloaden (8,1 Mb)

Schoolvakanties en feestdagen in 2022

Hieronder een opsomming van de komende schoolvakanties en feestdagen in onze regio

Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022
  Meivakantie 30 april t/m 8 mei 2022
  Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022
  Herfstvakantie  22 oktober t/m 30 oktober 2022
  Kerstvakantie  24 december t/m 8 januari 2023
     
  Bouwvak  25 juli t/m 12 augustus 2022
     
  Goede vrijdag  15 april 2022
  Pasen  17 + 18 april 2022
  Koningsdag 27 april 2022
  Bevrijdingsdag 5 mei 2022
  Hemelvaartsdag 26 mei 2022
  Pinksteren  5 + 6 juni 2022
  Kerst 25 + 26 december 2022
Zaterdag 2 oktober klusochtend en openbare bestuursvergadering

 

 

 

Op zaterdag 2 oktober tijdens de laatste klusochtend beginnen we met de voorbereidingen voor het komende, al weer 10e seizoen! Laat de tuin er dan fraai uitzien, onder andere door de wildgroei naast de schuur, langs de sloot en langs het hek weg te halen.
Aan de slootkant naast de schuur zal dan een schaduwrijke plek ontstaan. Kort daarna kunnen we aan de randen van ons complex ook enkele aantrekkelijke struiken neerzetten.

De klusochtend start om 9.30 uur en duurt tot 12.30 uur. Tijdens het werk wisselen we ervaringen van de tuinders uit: wat ging goed, wat kan beter, en hoe doen we dat?

Aansluitend hebben we een bestuursvergadering waarbij alle tuinders welkom zijn, zich kunnen mengen in de discussies over de tuin en zelf suggesties kunnen aandragen.

Zaterdag 10 juli klusochtend, vanaf 9u30

Zaterdag 10 juli kunnen we samen weer het onkruid op de paden verwijderen en de gleuven vullen met zand. Het zou mooi zijn als een ander groepje de overbodig geworden zwarte dekzeilen ontdoet van de kluiten aarde.

Weer anderen kunnen zich verdienstelijk maken met het opruimen van de schuur.

We beginnen om 9u30 en stoppen om 12u30. Dan is er een open bestuursvergadering, waarbij alle leden van harte welkom zijn om mee te praten over het wel en wee van de tuin.

Klusochtend van 13 maart gaat niet door

De aangekondigde klusochtend op zaterdag 13 maart zal niet doorgaan. Het bestuur vindt het niet verstandig om tijdens de huidige golf van corona-besmettingen samen actief te zijn. 

Wellicht is dat wel mogelijk in april of mei; daar zal nog een nieuwsbrief aan gewijd worden.

Planning voor vier klusochtenden en Algemene Leden Vergadering

De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar gehouden worden op donderdag 10 juni, op de tuin. Start om 19.30 uur.

Op zaterdag 13 maart is de eerste klusochtend; daarna gaan we op de zaterdagen van 22 mei, 10 juli en 2 oktober aan de slag, uiteraard onder voorbehoud van eventuele Corona-maatregelen.

De klusochtenden beginnen om 9.30 uur en duren tot 12.30 uur.

Nieuw dit jaar is dat het bestuur aansluitend op het klussen een bestuursvergadering heeft, waarbij belangstellende leden van harte welkom zijn. Zij kunnen dan ook hun eigen onderwerpen inbrengen.

Suggesties gevraagd voor investeringen in de tuin

De komende tijd kunnen tuinders voorstellen doen voor investeringen in de tuin. Op de klusochtend van 12 september is dat al aangekondigd, nu wil het bestuur hier daadwerkelijk mee aan de slag. 

Enkele tuinders kwamen met het idee om verlichting in de schuur aan te brengen, met voeding door een zonnepaneeltje. Anderen hadden het over meer gereedschap en aanschaf van compost en houtsnippers. Weer anderen onderzochten de mogeliojheid om de naaktslakkenplaag tegen te gaan door de inzet van aaltjes.

Op deze website kun je lezen hoe het werkt , de ingediende voorstellen bekijken, en ook zelf een idee lanceren.

Een feestelijke sfeer op de drukbezochte klusochtend van 12 september

Heerlijk weer, 22 enthousiaste tuinders,

volop werk, en tenslotte een prachtig resultaat!

Meer foto's in het fotoalbum .

Buitenkansje: houtsnippers
Een hoveniersbedrijf verwijderde oude takken uit de bomen in ons deel van het Sterrenburgpark en versnipperde ze. De tuinlieden waren graag bereid om het resultaat van hun klus op ons terrein te storten. Zo kwamen we geheel onverwacht aan een bergje van 3 m3 houtsnippers. Niet genoeg voor alle paden, maar daar zoeken we nog een oplossing voor.
Record opkomst op Algemene Leden Vergadering 9 september 2020

Maar liefst 27 tuinders kwamen op de ledenvergadering! Een record!

Na een inspirerend verhaal van Guido Wieringa over verbetering en voeding van de grond, werkten we in rap tempo de agenda af.

Na goedkeuring van de verslagen is Henny Groenewoudt met een hartelijk dank voor haar 7-jarige penningmeesterschap uitgeluid als bestuurslid; Asha T. Pagu is als nieuw lid benoemd in het bestuur en Ank van Bokhoven is nu ook officieel bestuurslid.

Tot slot is aan de tuinders gevraagd om suggesties voor investeringen in ons moestuincomplex; op deze website zullen we daarvoor een rubriek met bijpasssend formulier opnemen.

 

Basis template Stephan Fischer