Buitenkansje: houtsnippers
Een hoveniersbedrijf verwijderde oude takken uit de bomen in ons deel van het Sterrenburgpark en versnipperde ze. De tuinlieden waren graag bereid om het resultaat van hun klus op ons terrein te storten. Zo kwamen we geheel onverwacht aan een bergje van 3 m3 houtsnippers. Niet genoeg voor alle paden, maar daar zoeken we nog een oplossing voor.
Record opkomst op Algemene Leden Vergadering 9 september 2020

Maar liefst 27 tuinders kwamen op de ledenvergadering! Een record!

Na een inspirerend verhaal van Guido Wieringa over verbetering en voeding van de grond, werkten we in rap tempo de agenda af.

Na goedkeuring van de verslagen is Henny Groenewoudt met een hartelijk dank voor haar 7-jarige penningmeesterschap uitgeluid als bestuurslid; Asha T. Pagu is als nieuw lid benoemd in het bestuur en Ank van Bokhoven is nu ook officieel bestuurslid.

Tot slot is aan de tuinders gevraagd om suggesties voor investeringen in ons moestuincomplex; op deze website zullen we daarvoor een rubriek met bijpasssend formulier opnemen.

 

Wat een plezier samen op de klusochtend, ondanks de regen

Vaak wat gedruppel, en soms een echte regenbui. Maar wat een plezier om met zo'n grote groep enthousiastelingen samen aan de slag te gaan.

Het resultaat is er dan ook naar: de paden bijna helemaal vrij van gras en onkruid, net als de terrassen.

Bovendien is de enorme wildgroei van wilde bramen bij de ingang fors aangepakt. 

Uiteraard af en toe een gezellig onderonsje bij de koffie: ook dat hoort bij onze klusochtenden. 

Voor wie er niet bij was: maken jullie het karwei af met de nieuwe schrapers in de schuur?

Meer foto's kun je vinden in ons fotoalbum .

Klusochtend zaterdag 4 juli, 9u30 - 12u30

Na lange tijd nu weer een gezamenlijke klusochtend op de tuin. Dat is wel nodig ook, gezien al het onkruid op de paden. Bovendien een mooie gelegenheid om kennis te maken met onze nieuwe leden.

We beginnen om 9u30 en gaan met koffiepauzes door tot 12u30. Uiteraard houden we de nodige afstand van minstens 1,5 meter van elkaar bij het werk.

Vanwege het coronavirus organiseren we dit keer geen gezamenlijke lunch na afloop. Wel jammer natuurlijk, maar bij zo'n lunch is het moeilijk om steeds op afstand te blijven. 

Dit seizoen hebben we al 8 nieuwe leden ingeschreven; zij zijn alle acht al voortvarend aan de slag gegaan, en dat zie je meteen op ons complex. Natuurlijk zijn ook heel veel andere tuinders al druk bezig geweest. Ten slotte vieren ook vijf pasgeboren meerkoetjes in de sloot naast de tuin het voorjaar.

 

 

 

 

RTV Dordrecht op de tuin

Donderdag 7 mei kwam RTV Dordrecht op de tuin om te kijken hoe het nu gaat in deze bijzondere tijd, waarin mensen een leuke en inspirerende bezigheid zoeken.

Dezelfde avond stond hun nieuwsflits op de lokale zender; deze uitzending zal nog enkele keren herhaald worden.

Tegelijkertijd is het item op het YouTube-kanaal van onze lokale zender te zien:

https://www.youtube.com/watch?v=nwj9rqcQ3yo

Het nieuwsitem is ook terug te vinden op de website van RTV-Dordrecht

 

Help mee om besmetting en verspreiding Coronavirus te voorkomen
  • Houd ook op de tuin minstens 1,5 meter afstand van elkaar!
  • Maximaal 2 mensen bij elkaar.
  • Goed en vaak handen wassen.
  • Blijf thuis bij hoesten, koorts of erger.

En verder:

  • De regering verbiedt nu ook kleinschalige bijeenkomsten, tot tenminste 1 juni.
  • Dat betekent voor onze tuinvereniging dat de klusdagen van 11 april en 30 mei niet doorgaan.
  • Ook onze Algemene Ledenvergadering van 20 mei vervalt.
Pompinstallatie in bedrijf!

Na twee avonden graaf- en installatiewerk is de pomp nu gebruiksklaar voor alle tuinders.

De tuinders in de buurt van de sloot kunnen direkt water oppompen door de hendel links in vertikale positie te draaien en de hendel rechts dwars te zetten. Door de zwengel heen en weer te bewegen wordt de kuip gevuld.

De tuinders bij een tappunt lopen ook naar de pompinstallatie, sluiten de hendel links (dwarse richting) en openen de leiding naar het tappunt met de hendel rechts in vertikale positie. Door de zwengel heen en weer te bewegen zal het water uit de sloot worden opgepompt en naar de kuip bij het tappunt stromen.

Klik maar op de kleine afbeeldingen voor een tekening op groter formaat.

Succes!

 

De brugmantia: wat mooi!

Een parel op de tuin: de brugmantia die Dion een tijdje geleden in de plantenbak bij de schuur geplant heeft staat nu uitbundig te bloeien.

Wil je meer weten over die bijzondere plant? Vraag er naar bij Dion!

Aanleg pompinstallatie begonnen

De stellages voor de twee pompen bij de sloot staan als een huis. Hoe is de verdere planning?

Het is de bedoeling om hierop het nodige leidingwerk te installeren en de pompen daarmee te laten werken. Dat zal binnenkort gebeuren. Pas daarna komen de stellages voor de tappunten aan de beurt, inclusief de leidingen op de stellages.

Voor er ook water uit de tappunten zal stromen moeten we gleuven graven van de pompen naar de tappunten; om dat te organiseren beleggen we nog een bijeenkomst met zo veel mogelijk tuinders die mee willen helpen met het graafwerk. Op die bijeenkomst geven we ook uitleg over de werking van de pompen.

De bijeenkomst is in augustus gepland; de uitnodigingen komen via een nieuwsbrief.

Kort verslag Algemene Ledenvergadering 22 mei 2019

Een goede gok: de Algemene Ledenvergadering buiten, op onze moestuin. Prima weer voor zo'n bespreking! Ook een mooie gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe leden.
Na uitwisseling van informatie met Kees Mastenbroek van de IVN-afdeling Dordrecht over het nut van insekten op de moestuin werkten de 15 aanwezige leden de agenda af.
Na goedkeuring van het verslag van de vorige ALV en van het jaarverslag 2018 vatte voorzitter Arie van Zanten het financieel verslag over 2018 mondeling samen en ging de vergadering akkoord; het verslag wordt nog verspreid onder de leden.
Voor het volgende seizoen blijft de contributie gehandhaafd op 25 euro per jaar.

Een vooruitblik op 2019 en 2020:

- De vereniging heeft dringend nieuwe leden nodig; daarvoor zoeken we bij allerlei activiteiten actief de publiciteit op.

- De aanleg van de pompinstallatie is een project dat we gezamenlijk uitvoeren. Na het opstellen van een planning van alle onderdelen van het werk, nodigt het bestuur de leden op om zich per onderdeel aan te melden om mee te werken. Het bestuur stuurt aan op oplevering tegen het eind van juli. De voorzitter bedankt Klaas Neef voor al zijn werk bij het ontwerpen en calculeren van de installatie.

- Arie van Zanten en Olivier zijn volgens de statuten afgetreden en hebben zich voor een jaar verkiesbaar gesteld, in de hoop op verjonging van het bestuur. Zij zijn door de leden herkozen, in afwachting van nieuwe bestuursleden.

- Voor de ALV 2020 vormen Dion Mouwen en Paulien Strengholt de kascommissie.

- Het bestuur onderzoekt met Reinier Scholsberg de mogelijkheid om naambordjes te laten maken voor de tuinders.

- Het organiseren van de koffie en lunch op de klusochtenden is een veel te zware taak voor Henny Groenewoudt alleeen; Jacqueline Bos en Thea Trompper zullen haar daarbij zo mogelijk gaan helpen; ook Marina Nikitina heeft haar hulp aangeboden.

- Nog voor de schemering ontfermden verschillende tuinders zich over de bloembakken en plaatsten daarin een stokje met hun naam er op; zij zullen hun bak dit seizoen onderhouden. Hiermee sloot de voorzitter de vergadering.