Op de ledenvergadering van april 2017 hebben enkele tuinders spontaan het initiatief genomen om een WhatsApp groep op te richten.
Het doel hiervan is om snel en gemakkelijk contact te hebben met elkaar; bijvoorbeeld voor het bezoek aan de tuin, of voor een activiteit.
Alle leden / tuinders met een smartphone waarop WhatsApp werkt zijn van harte welkom.

Klik hier om je daarvoor aan te melden