Op de jaarlijkse ledenvergadering kiezen de leden het bestuur van de vereniging. Ontstaat er tussentijds een vacature, dan voorziet het bestuur in een tijdelijke benoeming.

Het bestuur bestaat nu uit: 

  • Arie van Zanten, voorzitter - algemene zaken, coördinatie, aanspreekpunt naar buiten.
  • Jan-Eelco Dijk, penningmeester - financiën, begroting, toezicht inkomsten en uitgaven.
  • Olivier Vrooland, secretaris - secretariaat en ledenadministratie, verdeling tuinen, nieuwsbrief, website.
  • Asha T. Pagu,  lid.
  • Ank van Bokhoven, lid.

De vereniging heeft één centraal mail-adres: moestuin@derijkesterrentuin.nl

Via de contactpagina op de website kunt u vragen stellen over specifiekle onderwerpen. Die vragen worden doorgestuurd naar de betreffende bestuursleden.

Basis template Stephan Fischer