23 maart 2013 feestelijke opening

Het initiatief van een aantal Sterrenburgers om op de plek van de vroegere schooltuintjes in 2013 een moestuinproject te starten is geconcretiseerd. Op zaterdag 23 maart van dat jaar was er een feestelijke opening. Ruim twintig tuinders hebben al een cursus biologisch tuinieren gevolgd, basisschool De Keerkring heeft de naam "De Rijke Sterrentuin" voorgedragen. Het aantal leden groeide al snel tot 48.

Oprichtingsvergadering van de vereniging op woensdag 13 februari
Op woensdag 13 februari 2013 kwamen de tuinders weer bij elkaar om de vereniging De Rijke Sterrentuin op te richten, een bestuur te kiezen en door loting hun stukje toegewezen te krijgen.

Het eerste gekozen bestuur bestond uit:

  • Arie van Zanten, voorzitter - algemene zaken, coördinatie, aanspreekpunt naar buiten.
  • Henny Groenewoudt, penningmeester - financiën, begroting, toezicht inkomsten en uitgaven.
  • Olivier Vrooland, secretaris - secretariaat en ledenadministratie, verdeling tuinen, nieuwsbrief, website.
  • Arianne Blonk, lid - tuinadvies en tuinontwerp.
  • Yvonne Meriba, lid.

 

Het project

Op het terrein tussen het Dalmeyerplein en de Leeuwstraat, waar vroeger de schooltuintjes waren, kunnen circa 60 bewoners van Sterrenburg aan de slag, ieder op een stukje van 10 vierkante meter, tegen geringe kosten - naar draagkracht. Half december is de grond al omgespit, vanaf 23 februari konden de paden worden aangelegd en worden de tuintjes ingedeeld, volgens het mooie ontwerp van Arianne Blonk. 

Het terrein

De gemeente stelt een groot deel van het vroegere terrein van de schooltuintjes beschikbaar voor het moestuinproject, bij elkaar zo'n 1800m2 bruto. Op dat terrein staat een schuur met een toilet, water - alleen voor consumptie - en met ruimte voor de tuingereedschappen.
De brede paden worden (zo mogelijk) verhard met tegels; tussen de tuintjes wordt de grond aangestampt, maar niet verhard.
Bij de ingang is plek voor fietsen; daar komen ook vakken voor compost.
Om het complex staat een hek; alle deelnemers krijgen een sleutel zodra zij zich officieel hebben aangemeld, daarvoor de verklaring hebben ondertekend en de borgsom betalen. 


Ervaring
Deelnemers hoeven geen ervaring te hebben met het tuinieren, enthousiasme natuurlijk wel. Een aantal deelnemers heeft vroeger al getuinierd, en hen zal gevraagd worden om hun kennis en ervaring te delen met de anderen. Overigens wordt ook al een mapje met allerlei wetenswaardigheden over het tuinieren samengesteld. En hebben twintig tuinders al een cursus biologisch tuinieren achter de rug.

Lidmaatschap
Hoewel de tuinders zo veel mogelijk zelf doen, en we proberen sponsorgeld binnen te halen, zijn er toch kosten voor bijvoorbeeld het onderhoud. Van de tuiners wordt dan ook een bijdrage gevraagd van 25 euro per jaar, of minder als dit bedrag een probleem is. Eenmalig betalen de tuinders ook 20 euro borg voor hun sleutel.

Geschiedenis
Op woensdag 13 februari 2013 hebben de tuinders besloten om een vereniging op te richten, en daarvoor de naam De Rijke Sterrentuin te gebruiken. Op die avond is ook een bestuur gekozen. Het mailadres is: moestuin@derijkesterrentuin.nl

In de loop van 2013 is De Rijke Sterrentuin officieel een vereniging, en als rechtspersoon ingescheven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

Woensdag 9 januari 2013 kwam RTVDordrecht een reportage maken over het moestuinproject. Arie van Zanten wist te melden dat er al 60 belangstellenden zijn en dat er elke dag één of twee bijkomen.
In het interview belichtte Arie de achtergronden van het project, en noemde hij de driedaagse cursus die woensdag 16 januari start als eerstkomende activiteit. Bekijk het filmpje van Peter Tromp en Niels Pronk zelf ..

Kerstwens in vervulling gegaan
Zondag 23 december 2013 is een vurige wens van de initiatiefgroep in vervulling gegaan: in een feestelijke sfeer heeft de winkeliersvereniging Sterrenburg aan Arie van Zanten en Arianne Blonk een cheque van 500 euro overhandigd om het toilet op het terrein om te laten bouwen tot invalidentoilet. Bas Baggerman, één van de leden van de initiatiefgroep, zal dit verder regelen.

Basis template Stephan Fischer